Welkom op de website van de VU onderzoeksgroep 'Visuele Beperkingen'


Op deze website kunt u informatie vinden over het Mentor Support onderzoek en het Autonomie onderzoek. U kunt hier achtergrondinformatie over beide onderzoeksprojecten lezen en onder het kopje publicaties vindt u vele artikelen en scripties die ook te downloaden zijn met daarin resultaten en aanbevelingen uit onze onderzoeken. Wij wensen u veel leesplezier.

Projecten in vogelvlucht


Autonomieonderzoek


In maart 2019 is een nieuw tweejarig project gestart bij de “VU visuele beperkingen onderzoeksgroep” dat gefinancierd wordt door ZonMw Programma InZicht. Het project is verlengd en mag doorgaan tot 1 januari 2022. Het doel van dit onderzoek is om kennis te vergaren over wat jongeren met een visuele beperking onder autonomie verstaan, hoe autonoom ze zich voelen, en welke factoren hieraan bijdragen (of juist niet).

In de adolescentie komen jongeren op een leeftijd waarin ze steeds meer gaan nadenken over de invulling van hun leven, en de keuzes die ze hiervoor moeten maken. Ook ouders en professionals zijn betrokken bij dit proces. Naast dat we de jongeren zelf bevragen leggen we hun ouders en professionals dezelfde vragen voor: hoe zien zij de autonomie ontwikkeling van jongeren met een visuele beperking? En welke factoren dragen daar juist niet of wel aan bij? De resultaten zullen we vergelijken met de antwoorden over autonomie ontwikkeling die we stellen aan jongeren zonder beperkingen, hun ouders en professionals. Met behulp van dit onderzoek trachten we meer kennis te verzamelen over het concept autonomie en autonomie ondersteuning en daarmee de ondersteuning, revalidatie en het onderwijs verder te verbeteren. Hebt u interesse in deelname aan het autonomieonderzoek? Lees dan meer of meldt u aan op de pagina over het Autonomieproject.

 

Mentor Support onderzoek
Mentor Support was een belangrijk onderdeel van het promotieonderzoek van Eline Heppe aan de Vrije Universiteit Amsterdam wat in 2014 van start ging en gefinancierd werd door de Vereniging Bartimeus Sonneheerdt en ZonMw Programma InZicht. Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen en evalueren van een mentoring interventie gericht op het verbeteren van de sociale participatie en het psychosociaal functioneren van jongeren met een visuele beperking. Daartoe werd het mentor programma, Mentor Support, ontwikkeld en op effect getest. Aan dit programma deden jongeren met een visuele beperking in de leeftijd van 15 en 22 jaar mee en zij werden gekoppeld aan een mentor (succesvolle jongvolwassenen, met of zonder een visuele beperking). Deze vorm van ondersteuning werd vergeleken met de gebruikelijke zorg die jongeren op dat moment ontvingen. Tijdens het mentoring programma spraken de jongeren één keer per maand af met hun mentor en ondernamen gedurende 1 jaar activiteiten op het gebied van werk/bijbaan, school, sociale relaties en vrijetijdsbesteding. Het uitwisselen van levenservaringen én het op doen van nieuwe ervaringen stond hierin centraal. Lees meer over dit onderzoek onder het kopje Mentor Support.

Longitudinale onderzoeken
Al sinds 1991 wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar het psychosociaal functioneren van mensen met een visuele beperking, wat onder andere resulteerde in het proefschrift van Sabina Kef. Er zijn met de jaren vele artikelen en scripties geschreven op basis van deze longitudinale data, voor meer informatie kunt u de website https://verderkijken.psy.vu.nl/ bezoeken.

 

Tweet 0 keer gedeeld op Twitter