Achtergrondinformatie

Vanaf de jaren 1970, 80 en 90 werden er (kleine) klinische onderzoeken uitgevoerd naar het sociaal functioneren van jongeren met een visuele beperking. Deze onderzoeken richtten zich vooral op zorgen van ouders en klinische zorgen. Verder werd er gebruik gemaakt van kleine aantallen respondenten; bijvoorbeeld één woonvorm of één school. In het rapport van Habekothe en Peters (1992) blijkt dat respondenten in de leeftijd van 19 tot 32 jaar knelpunten ondervinden in hun dagelijks leven; zoals acceptatie van het slechter zien of niet kunnen zien door henzelf en/of door de maatschappij, afhankelijkheid en problemen rondom sociale contacten. Kortom deze respondenten bevestigde de zorgen rondom het sociaal functioneren en gaven aanleiding voor verder onderzoek.

Voor uitgebreide informatie kunt u kijken op de website van Verder kijken.

Tweet 0 keer gedeeld op Twitter